REFERANSLAR

 • ALSİM ALARKO SAN. TES. VE TİC. A.Ş.
 • BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş
 • TOSÇELİK A.Ş.
 • SAMSUN MAKİNA A.Ş.
 • AKSA ENERJI ÜRETİM A.Ş.
 • TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
 • ARSAN ARITMA A.Ş.
 • BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
 • ESER TAAHHÜT VE SAN. A.Ş.
 • BINAŞ İNŞAAT A.Ş.
 • NIMKA İNŞAAT A.Ş.
 • SANİŞ İNŞAAT SAN VE TİC A.Ş.
 • TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
 • İGDAŞ İstanbul DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
 • TPAO
 • ALSİM ALARKO SAN. TES. VE TİC. A.Ş.
 • BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş
 • TOSÇELİK A.Ş.
 • SAMSUN MAKİNA A.Ş.
 • AKSA ENERJI ÜRETİM A.Ş.
 • TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
 • DSI AĞRI YAZICI SULAMASI
 • ARSAN ARITMA A.Ş
 • BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
 • ESER TAAHHÜT VE SAN. A.Ş.
 • BINAŞ İNŞAAT A.Ş.
 • NIMKA İNŞAAT A.Ş.
 • SANİŞ İNŞAAT SAN VE TİC A.Ş.
 • TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
 • İGDAŞ İstanbul DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.